Përkthime të dokumenteve, editim dhe lektorim

GCDA Përkthime

Përkthim dhe Interpretim Simultan/Konsekutiv

GCDA Përkthime

Përkthime Gjyqësore

GCDA Përkthime

Transkriptimi i dokumenteve audio dhe video

GCDA Përkthime

previous arrow
next arrow
Slider

Ne ofrojmë zgjidhje të ndryshme të përkthimit

Ne kemi gjithmonë zgjidhje profesionale për biznesin tuaj.

0
PROJEKTE TË SUKSESSHME
0
GJUHË QË PËRKTHEJMË
0
PËRKTHYES TË PËRHERSHËM
0
PËRKTHYES TË KOHË PAS KOHSHËM

GCDA Përkthime

GC&DA LLC aktualisht ofron shërbimet e mëposhtme në këto gjuhë

Anglisht UK

Shqip – AnglishtAnglisht – ShqipShqip – SerbishtSerbisht – ShqipAnglisht – SerbishtSerbisht – Anglisht

Frëngjisht

Shqip – FrëngjishtFrëngjisht – ShqipFrëngjisht – SerbishtSerbisht – Frëngjisht

Gjermanisht

Shqip – GjermanishtGjermanisht – ShqipGjermanisht – AnglishtAnglisht – Gjermanisht

Italisht

Shqip – ItalishtItalisht – ShqipItalisht – SerbishtSerbisht – Italisht

Maqedonisht

Shqip - MaqedonishtMaqedonisht- Shqip

Malazeze

Shqip - MalazezeMalazeze - Shqip

Turqisht

Shqip - TurqishtTurqisht - ShqipSerbisht - Turqisht Turqisht - Serbisht

Rusisht

Shqip - RusishtRusisht - Shqip--

Arabisht

Shqip - ArabishtArabisht - Shqip

Kroatisht

Shqip - KroatishtKroatisht - Shqip

Greqisht

Shqip - GreqishtGreqisht - Shqip--

Spanjollisht

Shqip - SpanjollishtSpanjollisht - Shqip--

Merr ofertën tonë

Ngarkoni dokumentin tuaj që dëshironi të përktheni, dhe ne do të ju dërgojmë një ofertë financiare në adresën tuaj të postës elektronike.

Zgjedh File-in

Çmimet Ndërkombëtare

Anëtarët në